Skatt – vad är det egentligen?

Skatt är en avgift som stater tar ut av privatpersoner och företag för att bekosta allmänna utgifter. Även om det är få som tycker om att betala skatt är de flesta ändå medvetna om att det är en nödvändighet för att vårt samhälle ska fungera.

Skattefria-spelbolag.se går igenom vad som menas med skatter och varför de finns.

Vad är skatt?

En skatt är en slags avgift som privatpersoner eller företag måste betala till staten för att finansiera offentliga utgifter. Varje land bestämmer själv vilka skatter som ska finnas och hur hög skatten ska vara beroende på olika faktorer.

Olika typer av skatt

olika skatter i Sverige

Det finns många olika typer av skatt. I Sverige har vi bland annat följande:

 • Inkomstskatt – även kallad kommunal inkomstskatt eller kommunalskatt
 • Moms – mervärdesskatt
 • Bolagsskatt
 • Statlig fastighetsskatt
 • Statlig inkomstskatt
 • Arbetsgivaravgifter
 • Energiskatt
 • Koldioxidskatt
 • Vägtrafikskatt
 • Förmånsskatt
 • Spelskatt
 • TV-avgift
 • Trängselskatt

Moms

Moms är en av de vanligaste typerna av skatt i ett land. Denna kallas även för mervärdesskatt. Moms är något som du betalar varje gång du köper en vara eller tjänst.

Som privatperson är det aldrig något du behöver fundera på eftersom det pris som står på hyllan i butiken eller vid produkten i nätbutiken alltid är inklusive moms.

Företag som handlar med andra företag däremot sätter sina priser exklusive moms. Oavsett om de säljer varor eller tjänster till privatpersoner eller företag måste de lägga på momsen och redovisa den.

Inkomstskatt

Alla som arbetar betalar en kommunal inkomstskatt eller kommunalskatt som den också kallas. Inkomstskatten gäller även på pension och sjukpenning.

I Sverige varierar inkomstskatten beroende på var i landet du bor. Det är varje kommun som sätter skattesatsen. Den kommunala inkomstskatten varierar ganska mycket över landet – från under 30 procent till över 35 procent.

F-skatt

Har du eget företag kan du bli godkänd för F-skatt. Det innebär att det är du själv som ansvarar för att redovisa och betala dina skatter, inklusive dina egenavgifter.

Punktskatt

I Sverige har vi även något som kallas för punktskatt. Det är en typ av skatt som endast används på vissa varor eller tjänster.

Syftet med punktskatter är att styra människors eller företags beteendemönster. Till exempel kan en energiskatt göra att vi använder mindre fossila bränslen. Syftet med en alkoholskatt är att minska konsumtionen av alkohol. Och så vidare.

Spelskatt

Spelskatt kallas den skatt som spelbolag som har svensk spellicens måste betala på sina vinster. Skattesatsen är 18 procent av behållningen, det vill säga vinsten. Dock behöver inte föreningar som ägnar sig åt spelverksamhet för att tjäna pengar till föreningen betala någon spelskatt.

Tips – visste du att om du vinner pengar på spel i Sverige behöver du inte betala någon spelskatt? Det gäller för alla spel som klassas som lyckospel.

Varför finns det skatter?

Skatter finns för att staten ska kunna finansiera offentliga utgifter. Det handlar om sådant som ofta går under begreppet kollektiva nyttigheter. Till exempel behöver staten ta in skatter för att kunna finansiera skola, vård och social omsorg.

Staten behöver pengar för att kunna betala polis och rättsväsende samt försvaret. Det behövs skatteintäkter för att kunna bygga vägar, järnvägar, elnät, vattenförsörjning och vattenrengöring.

Kort och gott – skatter behövs för att samhället ska fungera.

Skatt är en politisk fråga

En av de mest centrala frågeställningarna inom politiken är hur högt skattetrycket ska vara.

På vänsterkanten på den politiska skalan argumenterar partier för att det är bra att höja skatterna. De menar att det endast är med höga skatter som vi kan jämna ut inkomstskillnader och skapa ett välfärdssamhälle.

Partier som ligger mer till höger menar istället att höga skatter begränsar den individuella friheten och hindrar företag från att utvecklas. Detta får som konsekvens att landets ekonomiska aktivitet avtar vilket i slutändan till och med kan leda till lägre skatteintäkter.

Det finns också skillnader mellan olika partier i hur skatterna ska användas. Historiskt sett har socialdemokrater och vänsterpartister betonat välfärdsfrågor som sjukvård, skola och omsorg. De tycker också att det är bra att ha många skattefinansierade bidrag.

Moderaterna och andra högerpartier har historiskt sett ofta betonat vikten av en välfungerande rättsstat och att polisen ska få de resurser de behöver. Men även dessa anser att skatter behövs för att finansiera andra samhällsfunktioner som sjukvård och skola med mera.

Alla riksdagspartier i Sverige en sak gemensamt oavsett färg – alla anser att skatt behövs. De är bara inte ense om vilka skatter som ska finnas, hur höga de ska vara och vad de ska användas till.

Länder utan skatt

Nästan alla länder i världen har skatt men det finns undantag.

Förenade Arabemiraten har tjänat stora pengar på olja och har därför kunnat unna sig att inte ta ut någon skatt från vare sig privatpersoner eller företag.

Bahamas är ett klassiskt skatteparadis. Bor du där betalar du ingen inkomstskatt. Kravet är bara att du bor där i minst 90 dagar och att du inte är i något annat land i mer än 183 dagar.

Bermuda som också ligger i Karibien är ett annat bra exempel på länder utan skatt.

I Europa har vi Monaco där det inte är någon inkomstskatt. Haken är bara att det kostar närmare fem miljoner kronor att få uppehållstillstånd. Andorra är då kanske ett bra alternativ där skatten är som högst 10 procent.

Skattefri verksamhet

I Sverige finns det några få exempel på verksamhet och aktiviteter som är skattefria. Ett exempel är spel för allmännyttiga ändamål. Exempelvis en förening som säljer lotter betalar ingen skatt på inkomsterna.

Ett annat exempel är att det inte är någon skatt på vinst i lyckospel. Om du vinner på lotto eller på ett online casino behöver du inte betala någon vinstskatt. Undantaget är om du spelar på en spelsajt som ligger utanför EU. Om du spelar om pengar på nätet, spela ansvarsfullt!

Om du däremot har en hobby som du tjänar pengar på måste du betala skatt på överskottet.

Källa:

https://www.skatteverket.se/privat/skatter.4.6a6688231259309ff1f800029074.html